Elbolaget har mångårig erfarenhet av el-service, elinstallationer och olika reparationer. Vänd dig även till oss om du behöver installera larm, passagesystem eller kameraövervakning. Vi finns tillgängliga vid akuta problem, men ingår gärna långtgående Ram och serviceavtal.

Vi hjälper kunder i Helsingborg med omnejd (Nordvästra Skåne) genom att erbjuda genomtänkta lösningar. Tack vare att vi kan luta oss mot vår expertis och erfarenhet i branschen av att producera cirka 65 000 produktionstimmar årligen, lyckas vi utföra vårt arbete med framgång.

Sedan 1992 har vi fått förnyat förtroende av både privatpersoner och offentliga aktörer i Nordvästra Skåne. Vi har ramavtal med tex Helsingborgs stad, Helsinborgshem, Region Skåne, Höganäs kommun, Höganäshem och Landskrona Stad. Som kund kan du känna dig säker på att vi utför en gedigen projektering och planering.

Affärsidé och vision

Elbolaget :s affärsidé är att bedriva elinstallationsverksamhet med god kompetens och av hög kvalitet i såväl entreprenad som servicesektorn för den som vill ha ett kompetent och modernt arbete utfört på ett energieffektivt och bra sätt av serviceinriktade montörer med kundanpassade lösningar i El-Tele-Data-Säkerhet samt Industri med en bredd av utbud inom dessa områden.

– Vi är kundorienterade, vi förstår att det vi levererar i stor utsträckning bygger på att vi ger god service, d v s gör det enkelt för våra kunder att ha med oss att göra, det är enkelt att köpa av oss, vi håller leveranstider, kundorienterat bemötande, vi är nära våra kunder och detta genomsyrar hela vår verksamhet och oss som arbetar här.

Offensiv och positiv attityd innebär att vi ska vara lyhörda, förändringsbenägna, flexibla, nytänkare som tycker om att ha med människor att göra. Tack vare hög affärsmässighet når vi krav på lönsamhet.
Elbolaget :s vision är att vara det naturliga valet av leverantör för elinstallationstjänster i Nordvästra Skåne med omnejd.

Verksamhet och organisation

Elbolaget Syd i Helsingborg AB startades 1992 och är idag ett företag med ca 30 heltidsanställda montörer och 6 st. tjänstemän (Administration, arbetsledning och projektering).

Personal och specialutbildning

På företaget finns 5 arbetsledare/ serviceledare/ projektledare varav en med A Fullständig auktorisation (tidigare s.k. AB-behörighet). Två är certifierade Behörig Installatör Inbrottslarm och en är certifierad Behörig Installatör CCTV (Kamerabevakning)
En stor del av våra montörer har även genomgått produktspecifika utbildningar och därmed i vissa fall även blivit certifierade på dessa system/ komponenter! Alla våra montörer är utbildade i nätverksinstallationer med koppar, många med fiber. Vi är även ca 10 st. auktoriserade säkerhets montörer som installerar Larm, Passage och säkerhetsinstallationer. Vi är Certifierade enligt SBSC anläggarfirma –inbrottslarmanläggningar, larmklass 2 samt SBSC anläggarfirma- CCTV-anläggning, klass 3 och 4.

På Elbolaget möts du av kompetent personal

På företaget finns skicklig, auktoriserad personal inom varje arbetsområde. Ett flertal projektledare har kunskap om låg- och högspänning. Flera montörer har specialutbildningar inom olika spjutsspetsområden. Samtliga montörer är utbildade i nätverksinstallation.
Dessutom har vi 8 stycken säkerhetsmontörer som är auktoriserade i larm- och säkerhetsinstallationer.

Modern utrustning och smidig teknik

Vi utför vårt arbete med stöd av modern teknik och utrustning av hög kvalitet. Våra servicebilar har den standardutrustning som krävs för alla de vanligaste reparationerna. Montörerna använder sig av smartphones för att få en god översikt över tidsregistrering, order- och dokumenthantering. Bland vår tekniska utrustning finns effektiva universalmätare för bland annat jordfelsbrytare, utlösningsström och tid, jordtagsresistans och säkringars utlösningstid.

Du är välkommen att kontakta oss via e-post eller ringa till oss vid felanmälan. Vi har möjligheten vara snabbt på plats vid akuta problem.

Elbolaget strävar efter att utföra arbetet på kort tid, med hjälp av kompetent personal och miljömässiga material.