Tele

Teletekniken är numera ett naturligt inslag i kontorsbyggnader och fastigheter och bör präglas av stabilitet och pålitlighet. Oftast märker vi inte av den förrän någonting krånglar. Dagens Tele / Kommunikationslösningar är oftast digitala och IP baserade och använder sig ofta av mobila lösningar alternativt av nätverksstrukturen i en fastighet. Se mer under ”Data”.

Inte helt sällan används begreppet ”Tele” som ett samlingsnamn för div. svagströmsinstallationer vilket kan innefatta allt ifrån UR-Anläggningar, Ringklockor, RWC-Larm, Upptaget/Vänta tablåer, Indikeringar, Styrningar, Kösystem osv. Även Säkerhetsanläggningar såsom t.ex. Inbrottslarm, Passersystem, Porttelefoni osv. benämns ibland även under begreppet ”Tele”. Behöver ni hjälp med översyn av någon Tele- / Svagströmsinstallation? Hör gärna av er.

Data

En modern Data / Nätverkslösning är ofta svaret / lösningen på er lokala digital kommunikation. Mer och mer i vårt samhälle / vår vardag blir uppkopplat och digitaliserat både vad gäller tjänster (internet) och produkter (IoT, Internet of Things) och behovet av ett väl fungerande nätverk ökar hela tiden. Även intern kommunikation i system, enheter, maskiner etc. (t.ex. mellan maskiner i tillverkningsindustri, mellan systemlösningar hos företag, i säkerhetsinstallationer (Larm, Passer, CCTV), i EL-installationer, Smarta hus/hem lösningar osv.) sker kommunikation ofta digitalt via nätverk.

Det finns även ett riksdagsbeslut på att den digitala miljön (tillgång till internet) skall vara tillgänglig för alla. Fråga oss gärna så berättar vi mer.

Leverantörer