Kamerabevakning

Ett modernt Kamerasystem (CCTV (Closed-circuit television), Kamerabevakning, Kameraövervakning, Trygghetskameror, ja “kärt barn har många namn”…) består idag ofta av en IP- (Nätverks) baserad lösning med IP-Kameror, NVR (Network Video Recorder) eller ett VMS system (Video Management System vilket är en Kameraserver / dator med programvara) med en eller flera lagringsdiskar, Monitorer och annan kringutrustning (kontrollbord, I/O-moduler osv).

CCTV för olika syften

Kamerabevakning kan användas för en mängd olika syften, allt ifrån att bevaka en plats, ett objekt, identifiera person/personer, läsa av registreringsskyltar på fordon, fjärrövervakning av processer inom t.ex. industri osv. och det kan bestå av en mängd olika tekniska enheter och det finns en mängd olika typer av kameror med olika fysisk storlek och utformning såsom Boxkamera, Domekamera, Tubkamera / Bulletkamera, Turretkamera, Värmekamera osv.

Man kan även få var och en av dessa i en mängd olika utförande med olika typer av Upplösning, Upptagningsområde, Ljuskänslighet osv. samt med eller utan en mängd olika funktioner såsom IR-belysning, Vandalsäker, POE-matning, Videoanalys, Ljudupptagning / Ljuduppspelning (Mikrofon, Högtalare) Inom- / utomhus osv. Det är helt enkelt det dokumenterade Behovet, Syftet, Installationsmiljön och eventuella tillstånd (samlat även kallat kravspecifikation) som ligger till grund för val av teknisk utrustning samt hur denna skall konfigureras och användas.

Certifierad anläggarfirma

Vi är sedan många år tillbaka via SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering) Certifierad anläggarfirma CCTV och vi kan vara er behjälpliga med Behovs och Riskanalys, Projektering och Installation samt vi kan informera om gällande lagar, normer och regler. Bl.a. måste hänsyn tas till och gällande Kamerabevakningslag och Dataskyddsförordning (GDPR) och Brottsdatalag följas.

Tillsynsmyndighet för att kontrollera att gällande lagar och regler efterlevs är Integritetsmyndigheten och mycket bra information om bl.a. kamerabevakning, lagar och regler finns att hämta på deras hemsida www.imy.se. Det är även hos dem som man ansöker om tillstånd för kamerabevakning om nödvändigt.

Vi jobbar med alla på marknaden vanligt förekommande och starka varumärken såsom t.ex. Milestone, Kentima Ethiris, Axis, Flir, Hanwha, Bosch, Sony, Provision, Novus, Dahua, Hikvission osv.

Behöver ni hjälp med översyn av ert behov av / er kamerabevakning? Hör gärna av er!

Leverantörer