Avancerad kameraövervakning och CCTV-system i Helsingborg med omnejd. Vi är experter på att erbjuda skräddarsydda övervakningslösningar, både för inomhus- och utomhusmiljöer, som möter dina specifika säkerhetsbehov

Ett modernt kamerasystem

Kamerasystem (CCTV (Closed-circuit television), Kamerabevakning, Kameraövervakning, Trygghetskameror, ja “kärt barn har många namn”…) består idag ofta av en IP- (Nätverks) baserad lösning med IP-Kameror, NVR (Network Video Recorder) eller ett VMS system (Video Management System vilket är en Kameraserver / dator med programvara) med en eller flera lagringsdiskar, Monitorer och annan kringutrustning (kontrollbord, I/O-moduler osv).

Anpassade CCTV-lösningar för hem, företag och offentliga platser

Våra CCTV-system är utformade för att ge dig fullständig kontroll och övervakning, vilket säkerställer att din fastighet är skyddad dygnet runt. Våra tjänster inkluderar professionell installation av kameraövervakning hemma, i bostadsrättsföreningar, på arbetsplatser och i offentliga miljöer

Kamerabevakning kan användas för en mängd olika syften, allt ifrån att bevaka en plats, ett objekt, identifiera person/personer, läsa av registreringsskyltar på fordon, fjärrövervakning av processer inom t.ex. industri osv. och det kan bestå av en mängd olika tekniska enheter och det finns en mängd olika typer av kameror med olika fysisk storlek och utformning såsom Boxkamera, Domekamera, Tubkamera / Bulletkamera, Turretkamera, Värmekamera osv.

Man kan även få var och en av dessa i en mängd olika utförande med olika typer av Upplösning, Upptagningsområde, Ljuskänslighet osv. samt med eller utan en mängd olika funktioner såsom IR-belysning, Vandalsäker, POE-matning, Videoanalys, Ljudupptagning / Ljuduppspelning (Mikrofon, Högtalare) Inom- / utomhus osv. Det är helt enkelt det dokumenterade Behovet, Syftet, Installationsmiljön och eventuella tillstånd (samlat även kallat kravspecifikation) som ligger till grund för val av teknisk utrustning samt hur denna skall konfigureras och användas.

Certifierad anläggarfirma – Vi följer lagar och förordningar för kameraövervakning

Vi följer noggrant de gällande reglerna för kameraövervakning och ser till att nödvändiga skyltar och klistermärken är på plats för att uppfylla lagkraven. Förutom installation erbjuder vi regelbunden underhåll och support för att garantera att ditt övervakningssystem alltid fungerar optimalt

Vi är sedan många år tillbaka via SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering) Certifierad anläggarfirma CCTV och vi kan vara er behjälpliga med Behovs och Riskanalys, Projektering och Installation samt vi kan informera om gällande lagar, normer och regler. Bl.a. måste hänsyn tas till och gällande Kamerabevakningslag och Dataskyddsförordning (GDPR) och Brottsdatalag följas.

Tillsynsmyndighet för att kontrollera att gällande lagar och regler efterlevs är Integritetsmyndigheten och mycket bra information om bl.a. kamerabevakning, lagar och regler finns att hämta på deras hemsida www.imy.se. Det är även hos dem som man ansöker om tillstånd för kamerabevakning om nödvändigt.

Vi jobbar med alla på marknaden vanligt förekommande och starka varumärken såsom t.ex. Milestone, Kentima Ethiris, Axis, Flir, Hanwha, Bosch, Sony, Provision, Novus, Dahua, Hikvission osv.

Endast produkter av högsta kvalitet

Vi förstår vikten av att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken inom kameraövervakning, och därför erbjuder vi endast produkter av högsta kvalitet från ledande tillverkare, inklusive system som är ‘bäst i test’.

Kontakta oss för skräddarsydda övervakningslösningar

Oavsett om det gäller ditt hem, företag eller offentlig plats, har vi erfarenheten och expertisen att erbjuda en lösning som passar dina behov. Vi är väl medvetna om de olika lagar och förordningar som gäller för kameraövervakning och kan hjälpa dig att navigera dessa för att säkerställa att ditt system är fullt lagligt och effektivt. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att skapa en säkrare miljö med våra avancerade CCTV-lösningar.

Kontakta Oss

 

Utforska även våra övriga Säkerhets- och Eltjänster

Förutom kameraövervakning, erbjuder vi på Elbolaget Syd ett brett utbud av tjänster för att säkerställa din fastighets säkerhet och funktionalitet. Våra tjänster inkluderar:

  • Passersystem: Avancerade system för tillträdeskontroll och säkerhet.
  • Inbrottslarm: Effektiva larmsystem designade för att erbjuda maximalt skydd mot inbrott.
  • Brandlarm: Pålitliga brandlarmsystem för att säkerställa tidig upptäckt och respons vid brand.
  • Elinstallationer: Professionella elinstallationstjänster för alla typer av byggnader och behov.
  • Elservice: Omfattande elservice för underhåll, reparationer och uppgraderingar.

Leverantörer