Inbrottslarm av certifierad anläggarfirma

I dagens samhälle finns det tyvärr många som har svårt att skilja på ”mitt och ditt” och ofta utsätts Hem, Företag, Butiker, Skolor och andra Verksamheter för oinbjudna ”gäster” i form av inbrott och inte sällan då även med stor skadegörelse som följd vilket är både kostsamt och tidsödande att hantera/återställa.

Ett effektivt sätt att åtminstone försvåra, förebygga och förhindra inbrott är att installera Inbrottslarm. Vi håller oss uppdaterade kring den senaste tekniken, lagar och regler och ett modernt Inbrottslarm kan idag hantera en mängd olika Funktioner, Områden och larmpunkter såsom t.ex. Rörelsedetektorer, Magnetkontakter, Glaskrossdetektorer, Överfallslarm, Bråklarm, Brandlarm, Fuktlarm, Templarm, Kameradetektorer, osv. samt det kan ofta kommunicera både trådlöst samt via kabel (ett så kallat hybridsystem).
En Inbrottslarmanläggning kan idag vara allt från en fristående anläggning och bestå av enstaka larmpunkter till att vara en del i ett större komplext system med hundratals larmpunkter, ofta även sammankopplat med andra system såsom Kamerabevakning, Belysning, Passersystem osv.

Alla våra larm kan anslutas mot larmcentral antingen mobilt via GPRS alt. via IP (Nätverk) eller via en kombination av dessa. De flesta larm kan även kommas åt och styras/hanteras via APP i smartphone.

Vi är sedan många år tillbaka via SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering) Certifierad anläggarfirma Inbrottslarm och vi kan vara er behjälpliga med projektering och installation av alla typer av Larm och Inbrottslarm i larmklass 1 och 2. Vi jobbar med alla på marknaden vanligt förekommande och starka varumärken såsom t.ex. Vanderbilt SPC och Omnis, DSC Power Series PC / NEO / PRO, RCO M5 Mega, Honeywell Galaxy m.fl.

Behöver ni hjälp med översyn av ert larmskydd? Hör gärna av er!

Leverantörer