Våra leverantörer

Vi samarbetar med en rad duktiga leverantörer.

Läs mer…

Över 20 år i branschen

Elbolaget Syd i Helsingborg AB startades 1992 av Alvar Hjorth.

Läs mer....

Kontakt

Vill du ställa en fråga? Vi är 28 kompetenta elektriker sin arbetar med service och problemlösningar.

Läs mer…

Vi förfogar över 16 fullt utrustade servicebilar.

Vi är en el-installationsfirma som bygger data- och telenät samt installerar kameraövervakning, larm och passagesystem. Vi projekterar, konstruerar, installerar och erbjuder dessutom löpande serviceavtal.