Moderna passersystem

Ett modernt Passersystem kan hantera en mängd olika funktioner och fylla en mängd olika behov vad gäller tillträdeskontroll och det kan bestå av allt från en enda enskild dörr med ett kodlås till stora komplexa system som kan hantera upp till tusentals dörrar med olika typer av identifieringstekniker i form av t.ex. Kodlås, Beröringsfria Tagg- / Kortläsare (med och utan knappsats), Porttelefoni, Fjärrkontroller, Fordonsläsare, Biometriska läsare (Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsning el. likn.). Även kameror kan idag vara en del av ett modernt passagesystem och kan ge tillträde då uppställda kriterier infaller.

Många av dagens passersystem kan även erbjuda mervärden i form av t.ex…
Bokningsfunktioner till bokningsbara lokaler och objekt. Bokningsbara gemensamhetslokaler kan t.ex. var Tvättstuga (tvättstugebokning), Bastu, Festlokal, Konferensrum osv. Bokningar kan ofta ske både lokalt på bokningstavla, Infotavla eller från dator, smartphone eller surfplatta via Webb.

Digitala Informationstavlor

Digitala Informationstavlor i t.ex. trapphus, receptioner osv. är något som ofta installeras i samband/integrerat med passersystem. Digitala Informationstavlor / Digitala skärmar kan innehålla info som t.ex. boenderegister i trapphus, information till boende, alternativt annan valfri info som man vill publicera.

Porttelefoni

Porttelefoni med eller utan videosamtal, uppringt till telefon alternativt till fast svarsapparat i bostad/lägenhet eller kanske en kombination av dessa (Uppringt /APP i telefon och fast svarsapparat i boende).
Många större Passersystem kan även hantera och agera Inbrottslarm och är då ett så kallat Integrerat system. Dessa brukar vara vanligt förekommande i större Fastigheter, Företag, Industrier, Kommuner osv. där man har stora fördelar med att samköra Passersystem och Inbrottslarm. Exempel på sådana system är Vanderbilt Omnis, RCO M5 Mega.

Vi jobbar med alla på marknaden vanligt förekommande och starka varumärken såsom t.ex. Vanderbilt, Axema, ASSA, Aptus, RCO, PAC, Comelit, m.fl.

Behöver ni hjälp med översyn av ert tillträdesskydd / ert passersystem? Hör gärna av er!

Leverantörer