Brandlarm och utrymningslarm

En modern Brandlarms / Utrymningslarmsanläggning kan vara en kravanläggning eller en frivilliganläggning och kan bestå av allt från enstaka fristående små brandvarnare till ett stort sammankopplat centralbaserat system. Oavsett så bör man ha ett väl fungerande brandskydd vilket kan vara direkt avgörande för både liv/hälsa och ekonomi i händelse av incident. Något skydd är bättre än inget.

Vad vi gör

Vi utför och kan vara er behjälpliga med alla typer av Brandlarm och Utrymningslarmsinstallationer och krävs godkänd anläggning med utfärdat Anläggarintyg t.ex. om den skall vara en så kallad Automatkopplad anläggning direkt till Räddningstjänst så har vi nära samarbete med ett flertal Anläggarfirmor för Brandlarm såsom t.ex. Stanley / Securitas, Consilium, Siemens m.fl.

En brandlarmanläggning kräver även regelbunden kontroll/översyn och det skall finnas utsedd/utsedda Anläggningsskötare på anläggningen.
Även Anläggningsskötsel kan vi vara er behjälplig med om så önskas.

Behöver ni hjälp med översyn av ert brandskydd? Hör gärna av er!

Leverantörer