Vi på Elbolaget är det självklara valet om du letar efter en pålitlig elinstallatör i Helsingborgsområdet.

Det är viktigt att regelbundet se över olika elinstallationer för att undvika risker och elavbrott. Det är då du behöver ett proffs som kan finna felen du själv inte har upptäckt. Elbolaget Syd utför olika former av elservice och ser till att åtgärda eventuella fel. Eftersom vi är en stor verksamhet som verkat i många år har vi erfarenhet av många olika typer av servicearbeten. Det kan handla om att göra en översyn för att minska energiförbrukningen eller reparera olika elinstallationer i fastigheten.

Äldre fastigheter med slitna elanläggningar kan både utgöra en brandrisk, samtidigt som de slukar mycket energi och drabbas av regelbundna elavbrott. Det finns pengar att spara när du gör en ordentlig översyn över de äldre elinstallationerna.

Vi erbjuder Service inom en rad olika områden

I regel får du inte göra elinstallationer själv, och det är dumt att chansa. Vid renovering eller ombyggnation rekommenderar vi att du tar kontakt med en av våra auktoriserade elinstallatörer. De kan hjälpa dig att göra installationer i badrummet, lägga ner kablar i marken eller installera golvvärme och värmekabel.

Att få gjort en ordentlig nyinstallation av elen är något att lägga tid och pengar på. Det är viktigt att det blir rätt från början. En certifierad fackman har den erfarenhet som krävs för att planera dragningen av elkablar i fastigheten. Till exempel kan det handla om att man vill installera nya eluttag för att kunna koppla in ny teknik och vitvaror. Arbetet är speciellt krävande när det gäller äldre hus, eftersom rör och ledningar kan torka och spricka tex om OVIR. En elektriker vet var man ska leta för att upptäcka potentiella risker, men också möjligheter.

Ett av våra vanliga uppdrag är byte av elcentral, eftersom endast en behörig elektriker får utföra installationen. Det är viktigt att man får installerat en jordfelsbrytare eftersom den skyddar föremål mot att bli strömförande om strömmen skulle gå åt fel håll. Det är också vanligt att byta ut äldre diazedsäkringar (porslin) mot mer moderna automatsäkringar.

Service för akuta problem och långsiktiga lösningar

Du kan ta hjälp av Elbolaget Syd vid akuta problem. Vi jobbar också långsiktigt för att inte akuta problem ska uppstå. Våra elinstallatörer har lång erfarenhet av olika elinstallationer runt Helsingborg och har arbetat med många aktörer inom kommunala och privata verksamheter i Nord västra Skåne med omnejd med tyngdpunkt på Helsingborgs & Höganäs området. Kännedomen om trakten och möjligheten att vara på plats fort är några av våra styrkor.

Leverantörer