STYR & REGLER – Kundanpassade styrsystem

Vi underhåller såväl stora som små system för styrning och övervakning av anläggningar för inomhusklimat och processer inom industrin. Energi och tillgänglighetseffektiva lösningar är målet och vi anpassar lösningen utifrån den verksamhet som ska bedrivas och vad som är bäst på lång sikt. Och precis som inom våra andra verksamhetsområden är vi helt leverantörsoberoende.

Tjänster inom styr och regler:

 • Service
 • Underhåll
 • Reparation
 • Projektering
 • Nyinstallation
 • idrifttagning
 • Modernisering

Industri – Eleffektivt och säkert

Vi erbjuder en stor mängd olika tjänster inom området kraftförsörjning, el och belysning. Vi har behörighet för alla typer av elinstallationer i Helsingborg för energiförbrukande system. Vi har kompetens inom högspänning, kraftförsörjning, avbrottsfri kraft, specialutrustning och belysning.
​​​​​​​
En starkströmsanläggning ska enligt lag vara säker för person, egendom och husdjur, ett ansvar du har som innehavare. Vi hjälper dig med detta och säkerställer rätt underhåll och rätt dokumentation för en säker och tillförlitlig anläggning. Självklart utför vi till- och ombyggnader av exempelvis UPS-anläggningar, hög- och lågspänningsställverk så att du som kund får så kostnadseffektiva lösningar som möjligt utifrån din verksamhet och dina krav. Vi är leverantörsoberoende och möter dina behov i din anläggning oavsett fabrikat.

Tjänster inom el och högspänningsteknik:

 • Service
 • Underhåll. Fortlöpande och periodisk tillsyn
 • Dokumentation
 • Eldriftansvar
 • Reparation
 • Projektering
 • Konstruktion
 • Nyinstallation
 • idrifttagning
 • Modernisering
 • Faskompensering
 • ENERGI – Energimedvetenhet

Vi erbjuder energibesparande lösningar, fortlöpande energikontroller samt upprättar energistatistik över fastighetens samtliga installationer. Vi arbetar med lösningar, alltid med ett konsekvens- och framtidstänkande som utgår från fastighetsägarens mål och behov.

Vi inventerar installerad utrustning och ger förslag på optimering av energitekniska system. Allt för att sänka energikostnaderna.

Tjänster inom energi:

 • Analys
 • Kartläggning
 • Statistik
 • Helhetskontroll
 • Uppföljning
 • Konsultuppdrag

Leverantörer