Nätverksinstallation

Nätverksinstallationer är ett brett begrepp och kan bestå av många olika tekniker men vanligast förekommande idag är lokala nätverk (LAN) byggda med kopparkabel (TP) eller fiberkabel (Fiberinstallationer). Även Trådlösa (Wifi) och Mobila (4G/5G) lösningar är vanligt förekommande.

Oavsett val/behov av lösning så kan vi vara er behjälpliga med detta och vi projekterar, installerar och servar både koppar och fibernät enl. gällande standarder T.ex. Kopparnät/TP, Kategori 6, Skärmat SFTP / FTP eller Oskärmat UTP och Fibernät, Singlemode fiber eller Multimode fiber med svetsade fiberkontakter med slipning och modell enl. önskemål t.ex. APC alternativt UPC slipning samt SC- alternativt LC-kontakter (Simplex eller Duplex). Det finns även andra typer av kablage, kontakter osv. men ovan är det mest vanligt förekommande.

Behöver ni hjälp med översyn av ert Nätverksbehov / ert Nätverk? Hör gärna av er.

Leverantörer