Oscar Johansson
Administration, ekonomi, projektering
oscar.johansson@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 75

Jerry Gustavsson
Arbetsledare/ Projektledare Avd. EL
jerry.gustavsson@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 76

André Linde
Arbetsledare/ Projektledare Avd. EL
andre.linde@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 72

Martin Swenson
Arbetsledare/ Projektledare Avd. Säkerhet
martin.swenson@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 77

Mikael Olofsson
Arbetsledare/ Projektledare Avd. Säkerhet
mikael.olofsson@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 74

Johanna Ahlgren
Kontorist, ekonomi
johanna.ahlgren@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 73

Vi är även ca 35 kompetenta Elektriker/ Säkerhetstekniker som arbetar med service och problemlösning i fokus!
Du når oss alla via vår växeltelefon 042-12 06 70