Vi utför alla slags el-installationer samt service och reparationer. Våra kunder återfinns idag främst inom näringslivet och den kommunala sektorn i nordvästra Skåne.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

 • Installation av data- och telenät
 • Projektering
 • Installation av jordfelsbrytare
 • Belysningsarbeten
 • Fiberinstallationer
 • Specialbelysningar
 • Nyinstallation
 • Larmservice / avtal
 • Installation av kameraövervakning
 • Elarbeten vid renovering, t ex byte av kök eller förändring av badrum
 • Elkonsultationer
 • Felsökningar och reparationer
 • Larminstallationer
 • Vitvaruinstallationer
 • Installation av passagesystem
 • Kabeldragningar
 • Service av larm och passagesystem
 • Byte av el-centraler