Personal

Oscar Johansson
Administration, ekonomi, projektering och delägare
oscar.johansson@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 75

Ronny Gräns
Kalkylansvarig, projektansvarig och delägare
ronny.grans@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 71

Jerry Gustavsson
Arbetsledare
jerry.gustavsson@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 76

Daniel Borg
Arbetsledare
daniel.borg@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 72

Martin Swenson
Arbetsledare/ Projektledare Avd Säkerhet
martin.swenson@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 77Johanna Ahlgren
Kontorist
johanna.ahlgren@elbolagetsyd.se
Direkttelefonnummer: 042 12 06 73

Vi är även 30 kompetenta Elektriker/ Säkerhetstekninker som arbetar med service och problemlösning i fokus!
Du når oss alla på telefon 042-12 06 70, fax 042-13 58 10,